Päivähoito

Tandemi tarjoaa yli 10-vuotiaille lapsille ja nuorille päivähoitoa. Päivähoito on kerhotoimintaan verraten räätälöidympää ja vahvemmin tuettua. Nuori voi tulla päivähoitoon vanhempien työ- tai opiskeluaikojen mukaan joustavasti yksilöllisen tarpeen mukaan myös 
iltaisin ja viikonloppuisin. Päivähoito koostuu monipuolisesta ja tavoitteellisesta ryhmätoiminnasta sekä yksilöllisestä ajasta omien tavoitteiden mukaisesti työskennellen. Merkittäviä tavoitteita toiminnassa ovat esimerkiksi haastavan käyttäytymisen hallitsemisen 
kehittyminen, ryhmässä olemisen opetteleminen, pitkäjänteisyyden kehittyminen sekä oman persoonan, ilmaisukyvyn ja vahvuuksien etsiminen ja vahvistaminen.

Päivähoidossa olevan lapsen tai nuoren ja perheen kanssa tehdään kokonaisvaltainen tilanteen ja palveluiden kartoitus, psykososiaalisen toimintakyvyn kattava arviointi sekä jatkosuunnitelma tuen tarpeesta ja laadusta. Opittu ja koettu tieto siirretään tuleville tukena toimijoille 
aktiivisen verkostotyöskentelyn avulla.

Ota yhteyttä

Jalkautuvat tukipalvelut

Tandemin jalkautuvat tukipalvelut on suunnattu kaiken ikäisille asiakkaille. Jalkaudumme sinne, missä apuamme tarvitaan. Jonkun nuoren kanssa rohkaistutaan lähtemään kotoa, jonkun kanssa jalkaudutaan  kokeilemaan asioimista tai harrastamista. Joku tarvitsee tukea kouluryhmässä pärjäämiseen ja joku toinen työpaikan tapojen oppimiseen tai ensimmäiseen omaan kotiinsa.

Perheen kohdalla jalkautuvien tukipalveluiden tavoitteena voi olla yhteisten sääntöjen ja kommunikoinnin keinojen rakentaminen tai 
kriisivaiheen yli tukeminen. Joku perhe tarvitsee tukea esimerkiksi erityisnuoren tullessa murrosikään ja toinen vaikkapa selviytyäkseen hakemus- ja palveluviidakosta. Joku perhe tarvitsee käytännön asioiden paikalleen asettelua ja toinen taas tietoa kehitysvammaisuudesta.

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake