Omaishoidon vapaat

Tandemi tarjoaa 10-25-vuotiaille lapsille ja nuorille paikan, jossa viettää omaishoidonvapaapäiviä eli omiksia ja osallistua monipuoliseen kurssi- ja harrastustoimintaan kotoisan rennossa ilmapiirissä ja monia mahdollisuuksia tarjoavissa tiloissa. Omikset kuluvat Tandemissa mielekkään tekemisen ja omanikäisen seuran 
parissa. Nuori saa kokeilla ja kokea uusia elämyksiä, luoda ja ylläpitää kaverisuhteita tuetussa ympäristössä. Omis on nuoren irtiotto arjesta ja kodista.

Omaishoidonvapaapäivät toteutetaan pääsääntöisesti viikonloppuisin leirikoulutyyppisesti, jolloin yövytään vaikkapa juhlasaliimme rakennetussa telttakylässä tai mökkeillen. Lisäksi omiksia vietetään erilaisten teemoitettujen tekemisten, retkien ja tapahtumiin 
osallistumisen muodossa.

Ota yhteyttä

Kerhotoiminta

Tandemissa toteutetaan sekä omisten alla että itsemaksaville asiakkaille kerhotoimintaa. Esimerkiksi suljetulle ryhmälle räätälöity Jätkien juttu-kerho on tavoitteellinen sekä ammatillisen ja arvioivan näkökulman sisältävä yläasteikäisten poikien kerho. Mukavan tekemisen ja yhdessä olemisen lomassa kerhossa tuetaan nuoren vuorovaikutustaitoja, kykyä ryhmässä toimimiseen sekä vahvistetaan positiivista minäkuvaa. 
Toiminnan tavoitteena on vähitellen siirtyminen ohjaajavetoisuudesta vertaisryhmäksi ja ryhmän keskinäisen yhteydenpidon jatkuminen myös 
toiminnan loputtua. Lisäksi Tandemissa kokoontuu kerran viikossa  musiikkipedagogin vetämä musiikkikerho, jossa kerholaisilla on mahdollisuus rohkaistua ja löytää kanava vapauttaa musikaalisuutensa omaksi ja muiden iloksi.

Tandemissa koululaisille ja opiskelijoille tarkoitettu iltapäiväkerho. Iltapäiväkerho tarjoaa nuorelle turvallisen ja kotoisan paikan, johon tulla viettämään aikaa koulun päätyttyä klo 17.00 asti, silloin kun oleminen koulun tarjoamassa kerhossa tai kotona yksin vanhempien vielä 
ollessa töissä ei onnistu. Iltapäiväkerhossa autetaan läksyissä ja tarjotaan välipala. Läsnäolevan aikuisen lisäksi nuorelle on iltapäiväkerhossa tarjolla mielekästä puuhaa ja kavereita iltapäivän ajaksi.

 

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Tandemi Oy (2421424-9)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Bea Harjamaa
040 714 6265
bea.harjamaa@tandemi.fi

Henkilörekisterin nimi

Tandemi Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Tandemi Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
bea.harjamaa@tandemi.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna