Päivätoiminta

Päivätoiminta antaa sinulle mahdollisuuden  osallistua monipuoliseen ryhmätoimintaan, kuten kädentaito-, musiikki- ja leivontaryhmä tai ”päivän polttavat” ajankohtaisten asioiden  tutkiskelu- ja keskusteluryhmä.  Ryhmätoiminnoissa on erikseen myös tytöille ja pojille suunnattua toimintaa, joissa käsitellään aikuiseksi kasvamista ja itsenäistymistä.

  • Päivätoiminnassa sinulla on mahdollisuus tavata kavereita, jotka ovat samassa tilanteessa kuin sinä.
  • Saat harjoitella toisten huomioimista ja heidän kanssaan toimeen tulemista.
  • Saat tukea ja neuvoja sekä rohkaisua ilmaista itseäsi ja kokeilla taitojasi.
  • Saat harjoitusta arkielämän taidoissa, kuten ruuanlaittamisessa ja pyykin pesemisessä
  • Rakennamme yhdessä kanssasi tukiverkon, joka mahdollistaa sinulle hyvät eväät tulevaisuuteen.
  • Arvioimme yhdessä millaisia taitoja sinulla on ja millaisissa asioissa tarvitset vielä tukea omalla elämänpolullasi.
  • Päivätoiminta on vahvasti tuettua ja valmentavaa.
  • Toiminta tapahtuu pienessä ryhmässä ja sen sisältö perustuu yhdessä sinun ja olemassa olevan verkoston kanssa tehtyyn suunnitel-maan.