Tandemin asiakkaat

Asiakkaillamme on joko kehitysvammadiagnoosi, tai psyykkisestä tai neurologisesta sairaudesta johtuen alentunut toimintakyky. Palvelut sopivat erityisesti heille, joilla on käyttäytymisen hallitsemisesta tai vuorovaikutustaitojen haasteista johtuvia toimintakyvyn ja sosiaalisiin tilanteisiin sopeutumisen vaikeuksia. Tandemi on heitä varten, jotka eivät istu minkään yksittäisen palvelun muottiin. Heitä, joilla on riski pudota palvelumallien väliin peruskoulun päätyttyä, tai jo oppivelvollisuuden aikana, kun olemassa olevat tukimuodot tai jatkopaikka ei ole sopivat, tai omat valmiudet eivät vielä riitä.

Vahva tuen tarve ei synny niinkään fyysisen tekemisen taitojen puutteesta, vaan esimerkiksi vuorovaikutustilanteiden ja aistiärsyketulvan aiheuttamista käytöshäiriöistä, omien tunteiden ja reaktioiden hallinnan keinottomuudesta tai ahdistuneisuudesta. Yksi ei siedä muutoksia tai pysty siirtymään tilanteesta toiseen, toinen vaatii herkeämätöntä huomiota. Yksi ahdistuu äänistä, toinen taas tuottaa ääntä ryhmätilanteissa niin, että muilla on paha olla. Yksi ahdistuu ryhmästä itkien koko päivän, toinen taas saa kiukkukohtauksen, kun pitäisi tehdä jotakin. Yksi uhkailee kun ei löydä sanoja pahalle ololle ja toinen karkaa kun ei uskalla kohdata uutta tilannetta. Asiakasryhmä sisältää myös heitä, joilla tulee aina diagnoosiin liittyen olemaan tarve enemmän tuettuun toimintaan ja sen järjestämiseen rauhallisessa ympäristössä.

Asiakkaamme tulevat pääsääntöisesti vammaispalveluiden, lastensuojelun tai psykiatristen palveluiden kautta. Tietoa ja neuvoja  maksusitoumusasioissa antavat niin palveluohjaajat kuin Tandemin ohjaajatkin. Kurssi- ja kerhotoimintaamme osallistuu myös itsemaksavia asiakkaita.

Ota yhteyttä

Erityisnuorella on oikeus omaan tulevaisuuteen

Erityisnuori on diagnoosistaan huolimatta nuori, joka haluaa tehdä nuorten asioita ja kipuilee tulevaisuuteen liittyvien kysymysten kanssa. Jokainen ansaitsee paikan, jossa on hyväksytty ja hyödyllinen. Parasta on kokea onnistuminen ja nähdä oman työn tulos, vaikkakin sen tekeminen vaatii aikaa, joustamista, hermojen hillintää, avun pyytämistä ja itsensä ylittämistä.

 

 

Vertaistukea erityislasten vanhemmille

Tandemi on matalankynnyksen paikka, jossa lasten ja nuorten lisäksi myös vanhemmat voivat hetken hengähtää ja olla oma itsensä. Tarjoamme 
 tukea ja jatkuvuutta  asiakkaidemme arkeen. Kuuntelemme, välitämme ja autamme. Osana asiakkuutta kokoamme yhteen oleellisen tiedon olemassa olevasta palveluverkostosta ja tuen tarpeesta. Lisäksi teemme arviointeja ja yhteenvetoja, joiden avulla siirtyminen esimerkiksi toisen asteen opintoihin tai avoimempaan työtoimintamuotoon helpottuu 
kun jo koettu ja tehty siirtyy nuoren mukana uuteen ympäristöön.

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Tandemi Oy (2421424-9)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Bea Harjamaa
040 714 6265
bea.harjamaa@tandemi.fi

Henkilörekisterin nimi

Tandemi Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Tandemi Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
bea.harjamaa@tandemi.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna