Työ- ja päivätoiminta

Tandemin työ- ja päivätoiminta on 16-35-vuotiaille nuorille vahvalla tuella toteutettua palvelua. Päivätoimintaryhmässä on kaksi ohjaajaa kuutta nuorta kohden ja työtoimintaryhmässä yksi ohjaaja kuutta nuorta kohden. Toiminnan kantavana ajatuksena on, että jokainen osaa ja pystyy osallistumaan ja oppimaan. Jokaisen tavoite on tehdä oma parhaansa, sopeutua ryhmään sekä kokea ja oivaltaa uutta. Jokainen on tervetullut taloon juuri sellaisena kuin on. Meillä on kaikille tilaa olla ja hengähtää tai toimia ja touhuta.

Toiminnan ajatuksena on, että Tandemi ei ole kenellekään loppuelämän pysäkki vaan ponnahduslauta kohti vähemmällä tuella pärjäämistä. Asiakasryhmämme nuorissamme on kuitenkin mukana myös heitä, joilla tulee aina diagnoosiin ja muihin haasteisiin liittyen olemaan tarve enemmän tuettuun toimintaan ja sen järjestämiseen rauhallisessa ympäristössä ilman suuren ryhmän painetta ja valtavaa aistiärsyke tulvaa. Tandemi tarjoaa työ- ja päivätoiminnallaan myös heille mahdollisuuden pärjätä ja saada onnistumisen kokemuksia haasteistaan huolimatta. Tällöin tavoitteena on löytää keinoja hallita omaa käyttäytymistä ja oloa niin että ryhmässä oleminen ja toimiminen mahdollistuvat. Tandemissa väljät tilat, pienryhmät ja osaavat ohjaajat mahdollistavat toiminnan joustavuuden ja räätälöimisen.

Päivä- tai työtoimintaryhmään kuuluvan nuoren ja perheen kanssa tehdään kokonaisvaltainen tilanteen ja palveluiden kartoitus, psykososiaalisen toimintakyvyn kattava arviointi sekä jatkosuunnitelma tuen tarpeesta ja laadusta. Nuoren kanssa tehdään tutustumis- ja harjoittelukäyntejä mahdollisiin jatkopaikkoihin. Verkostotyöskentelyssä opittu ja koettu tieto siirretään tuleville tukena toimijoille. Siirtymävaihe suoritetaan asteittain ja saattaen.

Ota yhteyttä

Päivätoiminta

Tandemin päivätoiminta on sisällöltään toimintakykyä ylläpitävää ja ryhmässä olemisen sekä oman käyttäytymisen hallitsemisen taitojen tukemiseen painottuvaa. Päivätoiminnassa tavoitteena on löytää 
yksilöllinen yhdistelmä erilaisia ryhmä- ja yksilötoimintoja ja tulevaisuudessa sijoittua vaikkapa suurempaan päivätoimintaryhmään. Päivätoiminnassa tekeminen on sisällöltään muun muassa arjen taitojen ylläpitämistä, itsensä ilmaisemisen ja kommunikaation tukemista, luku- ja kirjoittamistaitojen ylläpitämistä sekä monipuolista käsillä tekemistä.

Jokaisen päivätoimintaryhmäläisen päivätoimintapäivien määrä sekä päivien sisältö suunnitellaan yksilöllisesti tarpeen ja toimintakyvyn mukaan.

Työtoiminta

Tandemin työtoiminta on erilaista, monipuolista ja joustavaa sekä sisällöltään nuorille suunnattua. Pienen ryhmän ja yksilöllisen suunnitelmallisuuteen, arviointiin, verkostoitumiseen ja jalkautumiseen perustuvan työskentelyn kautta nuori saatetaan asteittain kohti 
jatko-opiskelua, suurempaa työtoiminta ryhmää tai avotyötoimintaa.

Työtoiminnan sisältö painottuu nuoren yksilöllisten tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. Keittiö- ja asiakaspalvelutyössä sisältönä ovat esimerkiksi viikottaisen ruokalistan suunnittelu, ruokaostoksilla 
avustaminen, ruuanvalmistaminen, kattaus, keittiön jälkisiivous, kokousten ja juhlien valmistelu. Piha- ja puutarhatyössä toiminnan sisältönä ovat muun muassa kasvimaan huoltaminen ja piha-alueen työt  vuodenaikojen vaihtelun mukaan, kausittaisten työvaiheiden suunnittelu ja tarpeiden hankkimiseen osallistuminen, välineiden huoltaminen sekä pienet kiinteistön huoltamiseen liittyvät tehtävät.
Jokaisen työtoimintaryhmäläisen työpäivien määrä sekä päivien sisältö suunnitellaan yksilöllisesti tarpeen ja toimintakyvyn mukaan.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake